Zaposlitev še ne pomeni urejenega zdravstvenega zavarovanja v celoti. Čeprav se nam pogosto zdi, da je delodajalec dolžan poskrbeti za vse oblike zavarovanje, v resnici poskrbi le za osnovno. Dodatno zdravstveno zavarovanje, ki vam zagotavlja večjo zdravstveno varnost, pa si morate v roku enega leta po zaposlitvi urediti in plačevati sami.  

Vrste zdravstvenih zavarovanj

V osnovi v Sloveniji ločimo osnovno zdravstveno zavarovanje v katerega so vključeni vsi zavarovanci s plačanimi prispevki. Pri tem je potrebno poudariti, da so zavezanci za plačevanje različni (odvisno od osnove socialne varnosti, npr. zaposlitev, pokojnine, invalidnine).  

Poleg osnovnega pa poznamo še prostovoljna zdravstvena zavarovanja, ki jih zagotavljajo zavarovalnice Generali, Triglav in Vzajemna. Ta dalje delimo na prostovoljna dopolnilna zavarovanja, ki nudijo plačilo razlike do polne vrednosti zdravstvene storitve ter prostovoljna dodatna oziroma nadstandardna zdravstvena zavarovanja.

 

Sklenite dopolnilno zdravstveno zavarovanje pravočasno.

 

Zakaj je smiselno takoj urediti dodatno zdravstveno zavarovanje?

Dodatno zdravstveno zavarovanje je potrebno skleniti v roku enega leta (365 dni) od začetka redne zaposlitve oziroma izgube statusa dijaka oziroma študenta. Osnovne cene zavarovanj so med različnimi zavarovalnicami zelo podobne, saj so premije določene na državni ravni z zakonom.

V primeru, da ste zaposleni več kot eno leto in se v prostovoljno zavarovanje še niste vključili, pa bo vaša mesečna premija višja. Višjo premijo določa zakon in znaša dodatne 3 % cene mesečne premije za vsako polno leto. Za vsako leto, ko premije niste plačevali, boste torej plačali višjo mesečno premijo od trenutka, ko se boste v zavarovanje vključili.

Dodatno bodite pozorni, da ob prehodu v zaposlitev prvo zavarovanje sklenete v roku enega meseca po zamenjavi statusa. Zakaj? Ker boste samo v tem primeru imeli zavarovanje velja naslednji dan. V primeru, da zadan rok (31 dni) zamudite, boste padli v čakalno dobo, ki traja 3 mesece. V času te dobe boste zavarovanje sicer plačevali, ne boste pa mogli koristiti povračila sredstev zdravstvenih storitev.