Pravno svetovanje je zelo pomembna oblika pomoči podjetjem, ki jo izvajajo izkušeni pravniki. Pravna vprašanja so pogosto zelo zahtevna, rešitve pa morajo biti izredno natančne in nujno izpeljane po zakonsko določenih postopkih. Če se ne spoznate na to zahtevno in obširno področje je več kot nujno, da poiščete strokovno usposobljenega svetovalca, ki vam bo pomagal pri razreševanju številnih nejasnosti in poskrbel, da bodo vaši poslovni procesi izpeljani povsem zakonito in brez kakršnihkoli težav.

Pravno svetovanje poteka z večih različnih področij – gospodarsko pravo, upravljanje z nepremičninami ter delovna razmerja, plače in kadri. Ta vrsta svetovanja pa vključuje tudi pravni skrbni pregled poslovanja (DUE DILIGENCE). Gre za posebno obliko pridobivanja informacij, ki so nujno potrebne pri sprejemanju različnih strateških odločitev. Sem sodi tudi analiza poslovanja podjetja in ocena tekočih ter prihodnjih poslovnih tveganj.

Odločite se za pravega svetovalca

Področje prava je tako obsežno, da je tudi med pravniki potrebna specializacija. Vsak enostavno ne more vedeti vsega. Ker pa je za uspešno iskanje rešitev nujno odlično poznavanje posameznega področja, se odločite za pravega svetovalca. Torej tistega, ki popolnoma obvlada tisto, kar vaše podjetje v nekem trenutku potrebuje.

Pravno svetovanje s področja gospodarskega prava se dotika predvsem statusnopravnih vprašanjih, priprave splošnih aktov in pogodb glede delovanja gospodarskih družb ter drugih pravnoorganizacijskih oblik. Ko so predmet urejanja nepremičnine, vam usposobljen pravnik pomaga pri pripravi pravnih dokumentov pri prometu z njimi, sodeluje pri sestavi strategije prodaje ali nakupa. Kadar potrebujete svetovanje s področja kadrov, delovnih razmer in plač, pa morate izbrati tistega svetovalca, ki ima največ izkušenj s tega, sicer zelo obširnega področja. Dobili boste izčrpne odgovore v zvezi z vsemi vašimi delovnopravnimi vprašanji, razrešili boste morebitne nejasnosti v zvezi s pripravo pogodb in internih aktov. Pravni svetovalci pa hkrati zastopajo svoje strank v vseh vrstah delovnopravnih sporov. Odločite se za kakovostno pravno svetovanje in stopite na pot uspešnega poslovanja.