Danes je ločitev nekaj običajnega, saj se samo v Sloveniji loči vsak tretji par. Žal to dejstvo same izkušnje ne olajša, zato je zelo pomembno, da takrat, ko se življenje obrne na glavo, znamo poiskati pomoč. Še vedno je ločitveni postopek proces, ki zahteva čas, saj zaznamuje posameznika in njegovo življenje. Stres, ki ga povzroči, se lahko primerja z najtežjimi izkušnjami v življenju, kot so izguba bližnjega, selitev ali menjava službe. Čeprav pravno zastopstvo ni obvezno, je zelo priporočljivo, še posebej, če so vpletene kompleksne zadeve, kot so delitev premoženja, skrbništvo nad otroki ali preživnina. Zato ločitveni postopek zaupajte strokovnjaku.

Sporazumna ločitev: enostavna, hitrejša in cenovno ugodnejša

Ko oba zakonca soglašata z ločitvijo, nimata skupnih mladoletnih otrok ali pa jih imata, vendar so le-ti mladoletni ter oba soglašata glede vprašanj, vezanih na skrbništvo, stikov in višine preživnine, potem govorimo o sporazumni ločitvi.

Ločitveni postopek pri sporazumni ločitvi je veliko bolj enostaven, hitrejši in cenovno ugodnejši. Za sporazumno ločitev zakonca izpolnita predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze, ki ga posredujeta okrožnemu sodišču. Poleg priložita tudi izpisek iz poročne matične knjige, notarsko overjen sporazum o delitvi premoženja in izpis iz rojstne matične knjige za skupne otroke, če jih imata.

Če imata zakonca skupne otroke, ločitveni postopek poteka preko sodišča. To pomeni, da rešujeta skrbništvo, stike in višino preživnine na sodišču. Če pa otrok nimata, potem je ločitveni postopek krajši, saj je dovolj obisk pri notarju. Zakonska zveza je končana, ko je podpisan notarski zapis o razvezi.

Nesporazumna ločitev: kako do ločitve, če se eden od zakoncev z njo ne strinja?

Ko se zakonca ne moreta sama sporazumeti ali ne soglašata z ločitvijo, potem začneta ločitveni postopek s tožbo, tako da pred sodiščem eden od njiju ali oba, predlagata razvezo zakonske zveze. Za ločitev zadostuje, da je zakonska zveza nevzdržna že za enega od zakoncev. Ločitveni postopek se vloži na sodišču, kjer biva nasprotni udeleženec, ali na okrožnem sodišču, kjer sta zakonca nazadnje prebivala.

Ne glede na to, ali gre za sporazumno ali nesporazumno ločitev, je pomembno upoštevati pravne postopke in ključne vidike.

Če imata zakonca skupne otroke, potem je najprej potreben posvet pri CSD, kjer izdajo zapisnik, ki se priloži predlogu za razvezo. Postopek se nadaljuje z vložitvijo tožbe za ločitev, v kateri je zapisana obrazložitev razloga za ločitev. Poleg predloga in zapisnika je treba priložiti še izpisek iz poročne knjige, izpisek iz matične knjige in predlog o urejanju razmerij med starši in otroki.

Ločitveni postopek se nadaljuje, tako da sodišče pošlje predlog CSD, ki nato zakoncema ponudi možnost mediacije. V primeru mediacije se zaslišijo priče, zakonca, otroci ter izvedenca. Po zaslišanju sodišče, glede vseh tematik, odloči v korist otrok. V zaključnem delu sprejme sklep in zakonsko zvezo tudi uradno razveže. Za pritožbo zoper sklep sodišča imata oba zakonca, čas znotraj roka 30 dni. Po preteku postane sklep o razvezi zakonske zveze pravnomočen.

Ločitveni postopek lahko traja od 4 do 7 mesecev, odvisno od tipa ločitve oz. predvsem ali so v ločitev vključeni tudi otroci – v tem primeru se postopek podaljša.

Razdelitev skupnega premoženja: na kaj morate biti pozorni?

Tudi razdelitev skupnega premoženja je lahko sporazumna ali ne. Če se zakonca, po prenehanju zakonske zveze, o skupnem premoženju ne moreta, dogovorita sama, bo o tem odločalo sodišče. Takrat je najprej treba ugotoviti, kaj sodi pod skupno premoženje.

Sodišče pri razdelitvi upošteva finančno in zdravstveno situacijo vsakega od zakoncev, prav tako pa tudi njuno angažiranost oz. prispevek k ohranjanju finančnega stanja družine skozi celotno obdobje zveze. Zakon določa, da je treba izhajati iz tega, da je delež skupnega premoženja obeh zakoncev polovičen.

V skupnem premoženju se upoštevajo mnogi dejavniki, od vzgoje in skrb za skupne otroke, ustvarjanja prihodkov, gospodinjskih opravil, višin plač, finančnih prispevkov k določeni nepremičnini ali premičnini, premičnin, itd. Darila in dediščine, ki jih je pridobil, kateri od zakoncev, pa ne spadajo v skupno premoženje.

Spremenjene okoliščine po ločitvi – kaj storiti?

Včasih se zgodi, da se po ločitvenem postopku spremenijo razne okoliščine (npr. izguba staršev, bolezen, nasilje itd.), ki so povezane z razmerji med starši in otroki ali finančnim stanjem. V teh primerih se lahko naredi nov sporazum ali pa se vloži nov predlog.

Ne glede na to, ali gre za sporazumno ali nesporazumno ločitev, je pomembno upoštevati pravne postopke in ključne vidike. Pravno zastopstvo, odprta komunikacija in osredotočenost na otrokovo dobrobit so ključni dejavniki za uspešen ločitveni postopek, ki nam bo prihranil dodatne skrbi, stres, predvsem pa krhanje odnosov.