Čistilna naprava je dobra investicija, zato obiščite to spletno stran čistilna naprava,ki vam ponuja dobre ponudbe. 

Podjetje ponuja ponudbe, odlikujejo visoko unčikovitost biološkega čiščenja odpadnih sanitarnih voda z najnižjimi obratovalnimi stroški, za katere je mogoče pridobiti tudi Eko subvenco Eko sklada,okoljskega javnega sklada. Ta naprava predstavlja dobro rešitev tako za nadgradnjo obstoječe graznice, kot tudi za novogradnje. Podejetje ima tudi inovativno izvedbo čistilne naprave za vikend objektev ponudbi. Deluje čisto brez elektrike in ne potrebuje nobenih dodatnih kemijskih aktivatorjev. Skupne lasnosti so: okolju prijazna patentirana in preprosta inovativna tehnologija, tiho delovanje, energetska varčnost, visoka sposobnost čiščenja odpadne vode – ce do 99% zanesljivost in preprosto vzdževanje. Podjetje ima v ponudbi več različnih modelov in izvedb, zmogljivosti od 5PE do 50PE.

čistilna naprava

Prednosti ekohit čistilne naprave: 1. VISOKA UČINKOVITOST ČIŠČENJA: Eko čistilne naprave prečistijo vodo do 99 procentov. Delujejo varno in zanasljivo,  brez smradu in skoraj naslišno ter so neobčutljive na nihanja temperature v okolju. Odpadne vode iz strnišč, kuhinj, kopalnic in podobnih virov onesnaženja v hišah se prečistijo do mere, da se lahko voda varno izpušča v površinske vode ali ponikovalnico. 2. NIZKI OBRATOVALNI STROŠKI: Varčnost energije in visoka gospodarnost. Strošek porabe električne energije Eko naprave znaša približno 4€ letno na osebo (0,1 kWh/ dan na osebo). 3. ZANESLJIVOST IN ZAUPANJE: Eko je mojster na področju proizvodje naprav v Evropi in Sloveniji. Čistilne naprave podjetje vgrajuje v 26 državah po vsem svetu. Podjetje je že vgradilo preko 20.000 Eko naprav od 3 do 2500 enot, greznic, rezervoarjev za vodo in lovilec olj ter maščob. Nagrada Inštituta za gradbeništvo ZRMK potrjuje kako dober izdelek je po oceni gradbene stroke. 4. 24 URSKI SERVIS: Vzdrževanje, zagon, hitra dobava in serviseranje strokovnega osebja. Podjetje uporabnika izobrazi o vzdrževanju in pravilni uporabi čistilne naprave, lahko pa tudi organizirajo oziroma nadzorujejo vgradnjo in zakop. 5. ENOSTAVNA VGRADNJA : Naprava se lahko ugradi v nekaj urah. Najprej izkoplejo jamo, namestijo napravo, napravo napolnijo in povežejo z dotokom odpadne vode iz hiše. Po štirinajstdnevnem dotoku odpadne vode, naročijo zagon naprave.