Svornjaci su industrijski elementi i sastavni su dio industrijskih mašina, zrakoplova, automobila, ormara itd. Bez njih bi bilo nemoguće sastaviti bilo kakave gibljive dijelove u funkcionalnu cjelinu. Kod ormara se koriste za postavljanje i fiksiranje polica. S obzirom na vrstu, postoje dvije glavne funkcionalnosti koje nam svornjaci omogućavaju. Tako određene vrste svornjaka jednu stranu nekoga dijela fiksiraju a drugu ne. Za razliku od njih, drugi svornjaci fiksiraju obje strane elemenata koje povezuju. Ukoliko želimo da fiksiramo neki dio, na toj strani svornjak moramo čvrsto pričvrstiti. Ako svornjak povezuje neki dio koji mora da se pomjera, tu stranu moramo podmazati i blaže pričvrstiti. 

svornjaci

Određena funkcija koju mora obavljati svornjak, određuje njegovu potrebnu dužinu, materijal i oblik. Zato imamo šuplje i gladke svornjake, svornjake sa glavom ili svornjake sa navojem. Za pritvrđivanje težih dijelova, nam jasno trebaju svornjaci izrađeni od jačih i odpornijih materijala. Tako recimo bageri imaju veoma jake svornjake, koji mogu da izdržu svu težinu kašika koje moraju jednostavno da podižu svu težinu materijala koji se u njima nalazi. Najčešći materijali koji se koriste za izradu su: željezo, aluminijum, bakar, srebro i drugi. Dimenzija svornjaka je ključna kod određivanje cijene. No to nije jedini faktor, jer cijena u velikoj mjeri zavisi i od materijala i oblika.

Prije nego svornjaci izađu iz fabrike, moraju obavezno da se testiraju. Testiranje se obično vrši dva puta i to u fazi izrade i nakon nje. Svornjaci se testiraju na nivo elastičnosti koju sadrže, količinu trenja i pritisak koji nastaje između njih i konstrukcije. Tek kada svornjaci ispune određenu normu i prođu sve testove, mogu da se pošalju u prodaju. Dimenzije su veoma različite i kreću se od 10 mm u prečniku do 2 metra u dužini. S obzirom na to, da ne postoje univerzalni svornjaci, možete ih naručite u potpuno različitim dimenzijama i načinima izrade, shodno vašim željama i potrebama.