Čistilna naprava cena je odvisna od velikosti čutilne naprave in njene zmogljivosti, kar pa je povezano s površino prostorov in količino odpadne vode, ki jih čistijo. Poznamo biološke betonske in plastične čistilne naprave, ki jih lahko postavimo na različne terene. Največkrat se odločajo za betonske čistilne naprave, pri tem pa jih zanima kakovostna in trpežna čistilna naprava cena pa je pogojena  še s tehnologijo in dodatki, ki se lahko vgradijo v tako biološko čistilno napravo. 

 

Klasična čistilna naprava cena velja za betonsko, je zelo individualna in se razlikuje od projekta do projekta ter ni niti za dve čistilni napravi enaka. Strokovnjak vas bo najprej obiskal, pregledal načrt hiše in si ogledal okolico ter teren. Še le na to vam bo lahko svetoval, kako veliko betonsko čistilno napravo potrebujete. Gre za naravnan objekt, ki je trajen in skoraj večen. Betonska čistilna naprava cena je zelo ugodna glede na to, da ne potrebuje posebnega vzdrževanja ali renoviranja, če se držite pravil, da vanjo ne spuščate ničesar, kar bi jo lahko uničilo.

To pa so lahko močne kemikalije in tudi lasje, trdi predmeti, tekstil in druge netopne snovmi tudi olje. Biološka čistilna naprava namreč deluje tako, da dovaja neslišno kisik, ki povzroči reakcije in rast bakterijskih kolonij. Blato se usede na dno in čista voda odteče naprej. Usedline se čez čas izpraznijo. 

Plastična čistilna naprava cena je lahko na začetki manjša, dolgoročno pa ne zdrži toliko kot betonska, zato se slednja bolj splača. Vgradijo jo tam, kjer teren ne dovoljuje postavitve betonske čistilne naprave ali pa jo lastnik objekta izrecno zahteva. Deluje enako kot betonska, tudi je neslišna in enako učinkovita. Sčasoma lahko spoka potem jo je treba zamenjati, saj se je ne da popraviti, odpadne vode pa ne smejo iztekati v tla, da jih ne onesnažijo, kar seveda zapoveduje zakon o varovanju okolja.